Elka on osa Memory Campusta

27.04.2023

Mikkeliin on vuosien varrella syntynyt tiedonhallinnan osaamiskeskus. Elkan lisäksi kaupungissa toimivat Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston yksiköt sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n digitaalisen tiedonhallinnan kehittämisyksikkö. Mikkelin kaupungin strategiassa tiedonhallinta on yksi kaupungin kehittämisalustoista. Nimekseen se on saanut Memory Campus. Ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola kertoo tarkemmin mistä Memory Campuksesta on kyse.

Memory Campus on Mikkelin kaupungin omistama ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin koordinoima arkisto-, kirjasto-, museoalan ja tiedonhallinnan innovaatioekosysteemi. Memory Campuksen tavoitteena on kehittää arkistoinnin, digitoinnin, digitalisaation ja tiedonhallinnan menetelmäosaamista, tutkimusta, osaamista ja koulutusta alueellamme ja laajemminkin.

Memory Campukseen kuuluu useita muistiorganisaatioita, yrityksiä, teknologiatoimittajia ja palveluntarjoajia. Tämän lisäksi ekosysteemikehityksessä on vahvasti mukana tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoita, Kati Saltiola tarkentaa.

Saltiola kertoo, että Memory Campuksen yhteyteen on alettu suunnitella ja rakentaa uutta Memory Lab -tutkimusympäristöä, joka keskittyy tiedon jalostamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen. Suunniteltu Memory Campus -alue ja Memory Lab -rakennus sijoittuisi Kalevankankaan alueelle, missä sijaitsee jo Kansallisarkiston Keskusarkisto sekä Elka.

Memory Lab tulee tarjoamaan yrityksille ja organisaatioille mm. pilotointi- ja testausmahdollisuuksia, Kati Saltiola avaa tarkemmin Memory Labin hyödyistä eri toimijoille.

Elka on Memory Campuksen keskeinen toimija. Viime vuosina olemme olleet mukana kahdessa yhteishankkeessa, joista toisessa kehitettiin sähköisen aineiston vastaanottoa ja toisessa digitoinnin laadunvarmistusta ja tehokkuutta tekoälyavusteisesti.