Aineistojen 3D-mallit

Tällä sivulla esitellään Designarkiston ja Elkan aineistojen pohjalta tehtyjä 3D-malleja, joiden toteutukseen on käytetty piirustuksia, valokuvia ja fyysisiä esineitä. 3D-mallit on toteutettu yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa kahdessa eri projektissa vuosina 2011 ja 2013.

Syksyllä 2011 esineitä mallinnettiin valokuvaperusteisella mallinnusmenetelmällä sekä laserkeilaamalla. Arkistoihin sisältyvästä runsaasta esinemäärästä valittiin tuolloin digitoitavaksi kolme hyvin erilaista esinettä: suksisauvan sompa, kuvaputkitelevisio ja tietokonemonitori.

Syksyllä 2013 Mikkelin ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opiskelijoilla oli laaja 3D-mallinnuksen kurssi, jonka lopputyönä oli 3D-mallin tekeminen sekä mallin ”elävöittäminen” videon avulla. Elka ja Designarkisto luovuttivat opiskelijoiden käyttöön digitoituja valokuvia, piirustuksia ja muita asiakirjoja 3D-mallien toteutusta varten. Osa mallinnetuista kohteista on monelle hyvin tuttuja arkipäivän esineitä, mutta osa ei koskaan edennyt suunnitelmia pidemmälle. 3D-mallinnus onkin erinomainen keino tuoda esille suunnitteluasteelle jääneitä tai jo tuhoutuneita esineitä sekä antaa mahdollisuus tutustua niiden muotokieleen virtuaalisesti.

Tarkastele malleja eri kuvakulmista 3D-yhteensopivalla pdf-katseluohjelmalla.  Mikäli selaimesi ei tue 3D-mallin katselua, niin avaa se erillisellä pdf-katseluohjelmalla. Aktivoi ensin 3D-tila napsauttamalla kuvaa hiiren vasemmalla näppäimellä. Pyöritä esinettä liikuttamalla hiirtä vasen näppäin painettuna pohjaan ja zoomaa kuvaa hiiren rullalla.