Elkan asiakaspalvelu sujetaan pokkeuksellisesti perjantaina 12.5. jo kello 12.