Elkan toiminnasta vastaa säätiö

Keskusarkiston toiminnasta vastaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston säätiö -Stiftelsen för Centralarkivet för Finlands näringsliv. Säätiön jäseniä ovat:

  • Aalto-yliopisto
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
  • Etelä-Savon kauppakamari
  • Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Keskuskauppakamari
  • Liikearkistoyhdistys ry
  • Liikesivistysrahasto
  • Mikkelin kaupunki
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Suomen kulttuurirahasto

Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta.

Säätiön asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, jonka puheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa.

Arkiston päivittäistä toimintaa johtaa arkistonjohtaja, joka samalla toimii säätiön asiamiehenä.

Säätiön säännöt.

Hallituksen kokoonpano

kaupunginjohtaja Timo Halonen (pj)

erityisasiantuntija Tytti Voutilainen

professori Robin Gustafsson

lainsäädäntö- ja hallintojohtaja Tommi Toivola (vpj)

professori Niklas Jensen-Eriksen

records management manager Mikko Hyvärinen

toimitusjohtaja Jenni Järvelä