Arkistojen luovuttaminen Elkaan

Arkiston luovuttaminen Elkaan kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä arkistonjohtajaan. Ennen luovutusta on hyvä käydä mahdollisimman tarkkaan läpi, mitä asiakirjoja arkisto sisältää ja millaisen toiminnan yhteydessä ne ovat syntyneet. Kaikki tämä tieto auttaa myöhemmin arkiston järjestämisessä ja luetteloinnissa.

Seuraavaksi on ratkaistava arkiston siirtämiseen liittyvät käytännön kysymykset: Missä arkisto sijaitsee tällä hetkellä? Kuinka laaja se on? Voiko asiakas hoitaa itse kuljetuksen Elkaan? Pakkaako ja noutaako Elka arkiston jostakin?

Toimivilta yrityksiltä Elka perii hinnastonsa mukaisen kertamaksun arkiston vastaanottamisesta. Vastaanottomaksujen avulla pystymme nopeuttamaan arkistojen järjestämistyötä ja kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Asiakirjojen pysyvä säilyttäminen ja niihin liittyvä tietopalvelu on yhteiskunnan rahoittama lakisääteinen tehtävämme, josta ei aiheudu kustannuksia luovuttajalle.

20151016 20A9333