Elkan toiminnasta vastaa säätiö

Keskusarkiston toiminnasta vastaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston säätiö sr. Säätiön perustajat ovat:

  • Aalto-yliopisto
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
  • Etelä-Savon kauppakamari
  • Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Keskuskauppakamari
  • Liikearkistoyhdistys ry
  • Liikesivistysrahasto
  • Mikkelin kaupunki
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Suomen kulttuurirahasto

Säätiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, johon säätiön perustajaorganisaatiot nimeävät edustajansa.

Säätiön asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus. Hallintoneuvosto ja hallitus valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Arkiston päivittäistä toimintaa johtaa arkistonjohtaja, joka samalla toimii säätiön asiamiehenä.

Säätiön säännöt.

Hallituksen kokoonpano

toimitusjohtaja Timo Paakki (pj)

TKI-yksikön johtaja Stina Westman

senior researcher Mirva Peltoniemi

lainsäädäntö- ja hallintojohtaja Tommi Toivola (vpj)

professori Jari Eloranta

information specialist Mikko Hyvärinen

toimitusjohtaja Jenni Järvelä