Aineistojen kierrätys ja hävitys

Kierrätys

Arkistojen järjestämistyössä syntyy runsaasti jätettä, kun kansiot, muovitaskut, klemmarit ja muut säilyvyyttä heikentävät materiaalit poistetaan ennen kuin asiakirjat siirretään arkistokelpoisiin vaippalehtiin ja koteloihin. Elkassa suhtaudutaan kierrättämiseen hyvin vakavasti, joten syntynyt jäte pyritään kierrättämään mahdollisimman monipuolisesti. Vanhat kansiot puretaan, ja niiden kansiomekanismit laitetaan metallinkeräykseen yhdessä niittien ja klemmareiden kanssa. Vanhat arkistokotelot ja -laatikot laitetaan pahvinkeräykseen.

Tietoturvallinen hävittäminen

Arkistoista poistetut asiakirjat tuhotaan aina tietoturvallisesti Elkan omalla Eba-silppurilla. Elkassa seulotut asiakirjat eivät siis päädy vahingossakaan kaatopaikalle.

Yleisesti julkaistujen painotuotteiden kaksoiskappaleet (julisteet, painetut toimintakertomukset, yms.) sen sijaan voidaan sijoittaa suoraan paperinkeräykseen.