ARKISTOJEN LUOVUTTAMINEN ELKAAN

Elka on erikoistunut elinkeinoelämän asiakirjojen arkistointiin tutkimuksen käyttöön ja muihin käyttötarkoituksiin. Lukuiset yritykset, järjestöt ja jossain määrin yksityiset henkilöt eripuolilta Suomea ovat siirtäneet aineistojaan Elkaan. Usein siirron taustalla on käytännön syyt, mutta myös halu edistää yrityselämää koskevaa tutkimusta. Ennen aineiston luovuttamista Elkaan selvitetään siirrettävä aineisto ja käytännön asioita, kuten aineiston pakkaaminen ja kuljetus. Aineiston säilyttämisestä tehdään aina sopimus. Arkiston luovuttaminen Elkaan kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä arkistonjohtajaan.

Lisätietoja luovuttamisesta ja kustannuksista antaa arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho, 044 321 3421, jarmo.luoma-aho(at)elka.fi