DALAI-Hanke

 

Hanke on päättynyt 31.8.2023. Lue lisää hankkeen tuloksista päätoteuttajan verkkosivuilta ja erityisesti hankkeen saavutuksista. Hankkeessa kehitetyt työkalut ovat kenen tahansa testattavissa arkkiivi.fi -verkkosivulla.

 

DALAI – Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti -hankkeessa Kansallisarkisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Disec ja Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA etsivät yhdessä uusia keinoja digitalisaation edistämiseen tekoälyn avustuksella.

Hankkeessa tuotetaan digitointiin apuvälineitä, joita kehitetään mukana olevien Kansallisarkiston ja ELKAn digitointiprosesseissa. Tavoitteena on, että välineet ovat yleiskäyttöisiä, ja niitä voidaan hyödyntää muissakin KAM-sektorin organisaatioissa; kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa, joissa säilytetään ja arkistoidaan analogista aineistoa, ja muutetaan sitä laajoja määriä digitaaliseen muotoon.

Laadun parantamisessa keskitytään digitoinnissa syntyvien virheiden tehokkaampaan havaitsemiseen. Virheiksi luokitellaan esimerkiksi aineiston sisältöä jotenkin peittävät asiat, kuten vaikka taittuneet paperinurkat. Tekniikkana hyödynnetään tekoälyn koneoppimisen menetelmiä, jolloin ohjelma ei pelkästään tunnista sille opetettuja asioita, vaan sen odotetaan kehittyvän edelleen, mitä enemmän erilaista aineistoa se saa käsiteltäväkseen.

Käytettävyyden parantamisessa tavoitteena on parantaa aineiston luokittelua, metatiedottamista ja tunnistamista. Tekoälyn avulla halutaan automatisoida ja nopeuttaa aineistoon liittyvien tietojen keräämistä ja tuottamista. Hankkeessa tutkitaan myös, voiko tekoäly esimerkiksi tunnistaa millainen digitaalinen aineisto on kyseessä, pelkästään aineiston sisällön perusteella.

Lisätietoja hankkeesta: https://kansallisarkisto.fi/dalai