Tietosuoja

Elka on tunnistanut neljä rekisterikokonaisuutta, joihin olemme keränneet henkilötietoja. Nämä neljä kokonaisuutta ovat:

  • Asiakasrekisteri
  • Uutiskirjeen tilaajarekisteri
  • Verkkolehti Eemelin tilaajarekisteri
  • Työntekijärekisteri

Kussakin rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vain sen otsikossa mainittuun tarkoitukseen. Henkilötietoja ei yhdistellä eri rekistereiden kesken.

Uutiskirjeen ja verkkolehti Eemelin tilaajarekisterit perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen. Niissä olevia henkilötietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) säilytetään vain sen ajan, kun asiakas on tilaajana. Tilauksen lopetuksen jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Asiakasrekisterin tiedot on kerätty asiakassuhteen suoritteiden hoitamista varten. Näitä ovat mm. digitointitilaukset, maksulliset tiedustelut, tutkijasali- ja kaukolainat, arkistonluovutukset, jne. Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen säilytysaika on määritelty Elkan arkistonmuodostussuunnitelmassa. Asiakas voi pyytää nähtäväksi hänestä itsestään tallennetut tiedot ja pyytää korjattavaksi virheelliset tiedot.

Elkassa säilytyksessä olevien yritysarkistojen kohdalla Elka ei lähtökohtaisesti ole rekisterinpitäjä vaan käsittelijä. Näitä arkistoja koskevat henkilötietojen oikaisupyynnöt on osoitettava sille yritykselle, joka aineiston on Elkaan tallettanut.

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Verkkolehden rekisteriseloste

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Seloste yleisen edun mukaisia arkistotarkoituksia ja historiallisia tutkimustarpeita varten tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.