Tekoälyllä lisäarvoa digiarkistojen asiakkaille

Tekoälyn avulla voidaan tarkastella, kuvailla, hakea ja hyödyntää digiarkistojen sisältämää tietoa uusin tavoin.

Kasvavien aineistomäärien turvaaminen jälkipolville ja niiden hyödynnettävyyden varmistaminen vaatii uudenlaisia teknologisia ratkaisuja tuekseen ollakseen kestävää. Hyödyntäjäorganisaati oiden parissa on todettu olevan todellista tarvetta sekä tekstin että sen sisältämien merkitysten tunnistamisessa riittävän luotettavasti. Hankkeessa kehitetään digitaalisten aineistojen automaattista sisällönanalyysia tehostaen aineistojen kuvailua ja luoden loppukäyttäjille arvokkaita haku- ja yhdistelymahdollisuuksia ontologian ja tekoälyn avulla. Kun arkistoiduille aineistoille saadaan ontologiset tunnisteet, haut on mahdollista kohdentaa paremmin toivottuihin aineistosisältöihin ja hyödyntämispotentiaali kasvaa. Tämä avaa myös uusia mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa, liiketoiminnassa ja TKI-toiminnassa.

Hankkeen kolme keskeistä tavoitetta ovat: 1) Edistää tietojen automaattista poimintaa erilaisista aineistoista jatkohyödyntämistä varten 2) Kehittää aineistojen sisällöllisten merkitysten tunnistamista käyttäjätarvetta palvellen 3) Konkretisoida automaattisen sisällönkuvailun lisäarvo.