Memoriaali -hanke

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa -hankkeessa voimansa yhdistävät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. Yhdistämällä osaamisensa, Miksei Mikkeli, Elka, Xamk ja Muisti voivat kehittää uusia toimintamalleja ja luoda käytettävyydeltään parhaat mahdolliset tuotteet/palvelut digitaalisen aineiston vastaanottoon, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen sekä tutkia kannattavia liiketoimintasuunnitelmamalleja. Tämä osaaminen vahvistaa Memory Campusta ja sen toimijoiden osaamista, palveluita ja tuotteita sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaa.

Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen kehitettyjä toimintamalleja, järjestelmiä/työkaluja ja teknisiä ympäristöjä sekä testataan, hyödynnetään, modifioidaan ja jatkokehitetään niitä (Memoriaali-verkkopalvelu). Hankkeessa pilotoidaan kahta sähköisen vastaanottamisen mallia. Hankkeessa digitoidaan analogista aineistoa ja kehitetään tehokkaampia digitoinnin toimintatapoja. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen keskittyvien tuotteiden/palveluiden (Elkan ja Muistin pilotit) kaupallistamisen liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkamalleja sekä palvelukonsepteja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään verkostoitumista ja sen avulla tehtävää yhteistyötä.

Hankkeessa järjestetään hankeseminaari. Yritysverkostoituminen ja yhteistyö paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten, sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa vahvistuvat hankkeen kautta. Hankkeen avulla vahvistetaan entisestään Memory Campuksen yritysverkostoa julkishallinnon toimijoiden lisäksi. Hanke edistää digitaalisen osaamisen kehittämistä Memory Campuksessa, lisää seudun työllisyyttä ja palvelukonseptin muuttamista digitaaliseen suuntaan sekä kehittää digitaalisen aineiston vastaanottamista ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Muistin ja päämajakaupunki Mikkelin tunnettuus ja houkuttelevuus myös käyntikohteena lisääntyy Memoriaaliverkkopalvelun myötä. Toisaalta aineistojen saavutettavuus käyttäjille helpottuu, toisaalta se lisää ammatti- ja erityisesti harrastajatutkijoiden matkailua Mikkelin tarjoamien arkistojen äärelle (Kansallisarkiston sotahistoriakokoelmat ja Karjala-tietokannan alkuperäiskokoelmat, Elkan yritysten sota-aikaa käsittelevät kokoelmat).